Nordre Munkegård

Affald og containerplads

Husholdningsaffald
Husholdningsaffald skal anbringes i de nedgravede containere, der er placeret i terrænet ved vores stikveje. Køkkenaffald og andet affald fra den normale husholdning skal være pakket ind i plastposer, der er lukket med en knude.

Dette gælder også:

 • Pizzabakker
 • Plastemballage
 • Bleer
 • Mælke-, juice-, vinkartoner mm.

Glas, skarpe genstande, varme ting og våde/fugtige ting mm. må aldrig kastes i containerne.

Aviser, papir og pap
Aviser, reklamer og skrivepapir skal lægges i de grå aviscontainere. Rent pap skal afleveres sammenklappet i de grå papcontainere. Begge slags containere står ved

 • Dalstrøget 60
 • Dalstrøget 74
 • Dalstrøget 81
 • Dalstrøget 94
 • Dalstrøget 101 og
 • Dalstrøget 112

Plastik skal afleveres som småt brændbart på vores containerplads. 

Glas og batterier
Flasker og andre glas skal afleveres i glascontainerne fra Vestforbrænding, som blandt andet står ved Netto. Samme sted er der også containere til aflevering af batterier.

Containerplads
Nordre Munkegård har en indhegnet og overdækket containerplads ved Dalstrøget 114 – 124. Der er adgang til containerpladsen med kældernøglen.

På containerpladsen findes transportvogne, der kan lånes til at transportere affaldet. Stil vognen tilbage efter brug.

Affald, der må afleveres til containerpladsen, er:

 • Småt brændbart under 1 x 1 m og uden metal og elektronik
 • Stort brændbart, f.eks. møbler
 • Elektronik
 • Jern / metal
 • Haveaffald
 • Brugte sparepærer og lysstofrør
 • Mindre mængder kemikalier og spraydåser

Affald, der ikke må afleveres til containerpladsen, er:

 • Bygningsaffald, som køkkenelementer, toiletter, fliser mm.
 • Porcelæn / glas
 • Flasker
 • Større mængder kemikalier, maling, olie mm.
 • Bilbatterier (akkumulatorer) og bildæk

I containeren til haveaffald må der kun lægges plantedele og jord. Ingen urtepotter, plastsække eller sten.

Småt brændbart affald lægges i den lukkede container.

Andet affald skal anbringes i de afmærkede rum, bure, containere og stativer. Hjæp til med til at holde orden på pladsen.

Brochurer
Ejerforeningen har lavet to brochurer om affald og storskrand. Brochurerne findes på dansk og engelsk

Gentofte Kommunes Genbrugsstation
Affald, der ikke må afleveres til containerpladsen, kan afleveres på Gentofte Kommunes Midlertidige Genbrugsstation, Ved Stadion, 2820 Gentofte

 

Der må, af hensyn til brandfaren, ikke henstilles affald i kældrene / under trapperne.


Denne side er sidst opdateret 05-05-2017