Nordre Munkegård

Klimasikring og nedsivning af regnvand på egen grund (LAR)

Ejerforeningens bestyrelse fik på generalforsamlingen den 15. maj 2013 tilslutning til at detailprojektere et klimasikringsprojekt med nedsivning af regnvand på egen grund.

I oktober 2016 kunne vi udbyde et projekt omfattende klimasikring af kældre, renovering af kloakker, nedsivning af regnvand på egen grund (LAR), fornyelse af belægninger og udendørs belysning. Udbuddet blev vundet af Hoffmann A/S som hovedentreprenør.

Nedsivningsaftale og byggetilladelse fra Gentofte Kommune og aftale med Nordvand om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag trak ud, men i februar 2017 kunne vi indgå kontrakt med Hoffmann A/S om proejktet.

Dokumenter

 

Denne side er opdateret 22-02-2018